www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Zřizovací listina

erbbl

OBEC BĚLKOVICE – LAŠŤANY

 

Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 pošta Dolany, IČO 00298654

Telefon 585396 661, 585 396 626, Fax 585 396 661,

e-mail : , www.belkovice-lastany.cz


V Bělkovicích-Lašťanech 16.6.2005

Zřizovací listina školské rady

Obec Bělkovice – Lašťany, zřizovatel Základní školy Bělkovice – Lašťany, okres Olomouc,

příspěvková organizace, zřizuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)

Školskou radu

Základní školy Bělkovice – Lašťany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168

zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělání (školský zákon).

Školská rada se zřizuje ke dni 1.9.2005

 

podpis razitkobl
………………………
    David Berka
      Starosta obce