www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Sobotní stěhování ZŠ Lašťany

V sobotu 29. 6. 2019 proběhlo závěrečné vyklízení lašťanské školní budovy ve spolupráci s obecním úřadem. Všem pracovníkům obecního úřadu moc děkujeme. Velký díl dnešní práce odvedli i pan starosta Tomáš Němčic a místostarosta Evžen Bukor.

Ještě jednou díky všem , Lubomír Sklenář.

Poděkování

Velice děkuji pedagogickému sboru a rodičům, kteří nám pomáhali celé tři týdny se stěhováním a  přípravou na rekonstrukci lašťanské budovy. Jmenovitě patří náš dík hlavně: panu Opletalovi, Krausovi, Koblihovi, Kechrtovi, Juráňovi,Orletovi se synem, Jirkovi a Pavlovi Zdařilovým, panu Kalábovi, Martinovi Zatloukalovi, panu školníkovi a paní Vidrmanové. Dále děkujeme všem zaměstnancům prodejny Hruška za zprostředkování  krabic na stěhování.

Lubomír Sklenář, ředitel školy

Organizace školního roku 2019/2020

Vážení rodiče!

Dne 19. 6. 2019 Rada obce seznámila vedení školy s organizací školního roku 2019/2020 a to následovně:

  • Rozpočet na rekonstrukci hostince Parlament je příliš vysoký, zřizovatel má zákonnou povinnost být dobrým hospodářem, tudíž rekonstrukce zmíněné nemovitosti na třídy ZŠ neproběhne.
  • Výuka ve školním roce 2019/2020 bude probíhat ve stávající ZŠ Bělkovice (1.třída, 3.A, 4.třída a 5.třída) a v budově č.p. 509 (pošta, školní jídelna – 3.B, 2.třída). Rozvrh a třídní učitele jednotlivých tříd najdete koncem srpna na školních webových stránkách.

Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na ředitele školy, popř. na pana starostu.

Lubomír Sklenář, ředitel školy

Organizace posledního školního týdne

Vážení rodiče!

Protože nám tento týden bude přát počasí, budeme denně chodit o půl desáté na bazén. Děti si s sebou do školy budou nosit: plavky, ručník, opalovací krém, pokrývku hlavy, dostatek tekutin, pouzdro, hry, malé kapesné. Menší děti, které nechodí na oběd a do družiny si prosím vyzvedávejte dle rozvrhu u koupaliště. Děti, které chodí do družiny, odvede po vyučování paní vychovatelka na oběd a poté do ŠD.

V pátek 28. 6. 2019 dostanou děti vysvědčení.  Začátek vyučování bude v 8:00, konec v 8:30. Poté odejdou všechny děti domů, školní družina nebude v provozu – stěhování ZŠ Lašťany.

Děkujeme za spolupráci.

Upozornění

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě nepůjde v pátek 28.6. 2019 na oběd, nezapomeňte jej včas odhlásit. Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče

v pátek od deseti hodin se půjdeme koupat na místní koupaliště. Děti si přinesou učení na první dvě hodiny, plavky, ručník. Můžeme dát dětem drobné kapesné na občerstvení.

Ukončení vyučování: prvňáci, druháci 11:10 hod. před koupalištěm

třeťáci, čtvrťáci, páťáci 12:05 hod. před koupalištěm.

Děti, které chodí na obědy, a do družiny společně odvedeme.

Dejte dětem dostatek pití, pokrývku hlavy a opalovací krém.

Děkujeme za spolupráci

Upozornění

Vážení rodiče,

ve škole se objevila spálová angína. Prosím, buďte obezřetní a při sebemenších příznacích navštivte svého dětského lékaře.

Děkujeme, Mgr. Lubomír Sklenář

Fotografování tříd

V úterý 28. 5. 2019 se fotí všechny třídy ZŠ.

ZŠ Bělkovice – 8:00 – 10:00

ZŠ Lašťany – 10:15 – 11:30

Děti se vyfotí s celou třídou a poté budou mít možnost vyfotit se s kamarádem či kamarády.

V případě zájmu fotografování s mladším či starším sourozencem přijeďte, prosím,v daný čas do ZŠ, kde máte jedno z dětí.

Třemešek – 5. den – závěr

Letní školu v přírodě jsme ukončili se sluncem v zádech a s úsměvem na líci. 2. a 3. třída se věnovala  výrobě indiánské čelenky, otiskům paprikových nohou, … . 4. a 5. třída využila krásné počasí k opakování probraného učiva matematiky a českého jazyka. Po výborném obědě a společném focení jsme vyrazili směr Bělkovice – Lašťany a ve 14:00 jsme byli doma. Doufáme, že se vám děti vrátily spokojené a na Školu v přírodě budou dlouho a rádi vzpomínat. 😀

Třemešek – 4. den

Po dopoledním vyučování, které probíhalo většinou venku, žáci 4. a 5. třídy vyrazili na turistickou vycházku na Rabštejn. Po návratu z Rabštejna děti hledaly v nedalekém lesíku poklad (sladká odměna za výborný výkon při výšlapu). 2. a 3. třída navštívila obec Třemešek a cestou lesem plnila přírodovědné úkoly. Závěrem také hledala skrytý poklad. Viz nejbohatší fotogalerie celého týdne.

Třemešek – 3. den

Dnešní dopolední výuka 2. a 3. třídy se zabývala ROSTLINAMI, 4. a 5. ročník měl klasické předměty spojené s pohybem. Odpolední program byl v duchu OLYMPIJSKÝCH HER. Děti soutěžily v následujících disciplínách: Skok v pytli, skok do dálky, svazovačka, štafetový běh, hod na cíl, olympijská běhavka. Po ukončení olympiády se děti poctivě krášlily na večerní diskotéku. Diskotéka proběhla v místní jídelně. Její součástí bylo vyhlášení výsledků olympijských her a volba krále židličkované. Večerku jsme dnes posunuli o půl hodiny. V deset hodin už děti spaly.

Třemešek – 2. den

Dopolední program: 6:45 – budíček (5:00 😉 ), 7:30 – snídaně, 8:15 – 11:20 – dopolední výuka, 11:30 – oběd, 12:00-14:00 -odpolední klid, 14:00 – 17:00 – odpolední aktivity: 2. a 3. třída – Kameny, 4. a 5. třída – CO DOKÁŽE VODA, 17:00 – 18:00 – osobní volno, 18:00 – večeře, 19:00 – večerní sportování a hygiena, 20:00 – 21:00 – osobní volno, 21:00 – večerka.

Dneska se nám podařilo najít v budově místo s lepším signálem WIFI, proto vám můžeme poslat více fotek.

Třemešek – 1. den

Do Třemešku u Oskavy jsme přijeli dle plánu. Děti se ubytovaly a od 10:45 proběhlo  vyučování. V 11:30 jsme se posilnili v místní jídelně a do 14:00 byl odpolední klid. Poté proběhl zážitkový program na téma VODA ve skupině 4. a 5. třídy, aktivity na 4 stanovištích (pokusy) ve skupině 2. a 3. třídy. V 18:00 byla večeře a po ní si vytrvalci zahráli s panem ředitelem přehazovanou. Ve 21:00 byla večerka.Děti byly spokojené a krásně usnuly.

Letní škola v přírodě

V týdnu od 13. 5. – 17. 5. 2019 budeme v Třemešku u Oskavy na Letní škole v přírodě. Děti, které se školy v přírodě neúčastní, budou mít zajištěnou výuku v ZŠ Lašťany s paní učitelkou Olšinovou, 1. třída v ZŠ Bělkovice s paní učitelkou Schubertovou dle rozvrhu 1. třídy. V ZŠ Lašťany bude výuka denně od 7:30 – 11:10. Poté půjdou všichni společně na oběd. Po obědě půjdou děti domů nebo do družiny. S sebou si budou děti nosit pracovní sešity (Čj, M, Aj) a pouzdro.

Dopravní hřiště Šternberk

2. května 2019 byla 4.třída na praktické výuce dopravní výchovy ve Šternberku. Žáci si mohlina dopravním hřišti vyzkoušet reálné situace silničního provozu. Ti, kterým se dařilo, získali průkaz cyklisty.

Den Země

Ve středu 24.4. 2019 půjdeme na výukovou  vycházku ke Dni Země.

Sraz: 7:30 u ZŠ Lašťany

S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a  obuv, pláštěnku, šátek, tužku.

Předpokládaný závěr vyučování:  cca 11:30 na fotbalovém hřišti.

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 a v pátek 19. 4. 2019 jsou velikonoční prázdniny.

Listování s Lukášem Hejlíkem

V pátek 12. 4. 2019 pojede 1. a 2. třída do kina Metropol na Listování s Lukášem Hejlíkem. Děti se  seznámení s obsahem knihy Kvak a Žbluňk. Představení bude částečně předčítáno a částečně dramaticky ztvárněno.

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Třídní schůzky

V úterý 9. dubna 2019 v 16:30 proběhnou společné třídní schůzky v budově ZŠ Lašťany. Hlavním tematem bude:

  1. Organizace Letní školy v přírodě – 13. 5. – 17. 5. 2019 (Třemešek)
  2. Organizace školního roku 2019/2020 – přestavba ZŠ Lašťany
  3. Individuální konzultace s třídními učiteli

Návštěva Fakultní nemocnice Olomouc

V pátek 5. dubna 2019 pojede 5.ročník v rámci tematického celku Člověk – stavba těla, orgánové soustavy na prohlídku vybraných oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Žáci mohou poznat práci na transfuzním oddělení, oddělení urgentního příjmu, včetně heliportu. Dále navštívíme pracoviště potrubní pošty, která spojuje téměř veškerá oddělení FN Olomouc.

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 1. dubna 2019 od 14:00 – 17:00 v ZŠ Bělkovice a v úterý 2. dubna 2019

od 14:00 – 17:00 v ZŠ Bělkovice. Na budoucí prvňáčky se již těšíme.

Matematický klokan    

V pátek 22. března proběhne v celé ČR matematická soutěž s názvem Matematický klokan. Naše 2. a 3. třída soutěží v kategorii Cvrček,

4. a 5. třída soutěží v kategorii Klokánek. Přejeme hodně štěstí.

Jarní prázdniny

Od pondělí 11. března do pátku 15. března jsou jarní prázdniny.

A silly bear

Ve středu 6. března se 3., 4. a 5. třída zúčastnily v kině Metropol divadla „ A silly bear “ (O hloupém medvídkovi) předvedeném v anglickém jazyce. Pohádka se všem moc líbila.

Dopravní výchova

V pondělí 25. února se naše 4. třída účastnila teoretické části Dopravní výchovy ve DM Šternberk.

Školní ples – 22. února 2019

Vážení rodiče a příznivci školy,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční školní ples, který se koná 22. února 2019 v sokolovně v Bělkovicích.

pozvánka na ples

 

Zimní škola v přírodě – závěr

V pátek 8.2. 2019 se žáci 5.ročníku vrátili ze zimní školy v přírodě jako spokojení lyžaři. Počasí, sněhové podmínky i ostatní okolnosti nám celý týden přály. Rádi bychom poděkovali hlavnímu instruktorovi Tomáši Valentovi, který se i letos zhostil své role na výbornou. Děkujeme také jeho ženě – Zuzce Mikeskové, která družstvo začátečníků vedla v pátek. Za pedagogický sbor – Denisa Krausová, Zdeňka Kurdiovská a Lubomír Sklenář – vyslovuji pochvalu všem dětem za vzorné chování a dodržování veškerých nastavených pravidel v průběhu celé akce.

Zimní škola v přírodě – 4.den

Dnešní den byl ve znamení slunce a lyžařské pohody. Děti sjely velký kopec. Odpoledne jsme uspořádali závody ve slalomu. V kategorii “slalom začátečníků” byl nejúspěšnější Lukáš Porč, v kategorii “slalom profesionálů” kralovala Adéla Poláková. 1. družstvo si zkusilo free ride (jízda ve volném terénu). Družstvo začátečníků se věnovalo technice brždění a korekci rychlosti. Večerní výuka byla věnována hravé matematice – práce ve skupinách.

Zimní škola v přírodě – 3.den

Dnešní lyžařský výcvik probíhal dle dopoledního harmonogramu, kdy družstvo začátečníků zvládlo jízdu na vleku bez problémů, jízdu mrkvičkovým slalomem bez problémů, seznámilo se s jízdou s lyžařskými holemi. Dnes se z nich stali LYŽAŘI. Družstvo pokročilých trénovalo techniku vyjíždění oblouků, jízdu v prašanu a překonávání jednoduchých překážek.

Po obědě nastala chvíle, kdy si děti musely uklidit pokoje. Chtěly se Vám pochlubit, kde bydlí.

Po odpoledním klidu jsme vyrazili na ozdravnou procházku nad Hraběšice. Zde si děti mohly dosytosti zařádit ve sněhu. Jak tato zábava vypadala, zhlédněte v naší fotogalerii.

Zimní škola v přírodě – 2. den

Denní harmonogram vypadá následovně: 7:30 budíček, 8:00 snídaně, 8:45 odchod na svah, 9:00 společná rozcvička, 9:15 – 11:45 lyžování, 12:15 oběd, 12:30 – 13:45 odpolední klid, 14:00 – 16:00 odpolední lyžařský výcvik, 16:30 – 18:00 osobní volno, 18:00 večeře, 18:30 – 19:15 výuka (aj, čj, m, vl), 19:30 druhá večeře, 19:45 – 20:30 společenské hry, 21:00 hygiena, 21:30 večerka.

Začátečníci dnes trénovali jízdu na vleku, plynulé oblouky, rozjetí a zastavení.

1.družstvo (pokročilí) trénovali dlouhý oblouk, jízda v prašanu, bruslení, přenášení váhy.

Na zdařilé výkony svých dětí se podívejte do naší fotogalerie.

Zimní škola v přírodě – 1. den

Cesta autobusem byla bez problémů. Do Hraběšic jsme dorazili o půl dvanácté, přivítalo nás slunečné počasí. Po ubytování na chatě U Jelena jsme vyrazili na svah. Po zkušební jízdě jsme se rozdělili na dvě družstva. 1. družstvo – pokročilí, 2. družstvo – začátečníci. Co všechno jsme dnes zvládli, můžete vidět v naší fotogalerii. Po večeři proběhla výuka anglického jazyka a nyní, kdy píšeme tyto řádky, hrají děti společenské deskové hry. Všichni jsou spokojeni a těší se na večerku.

Bruslení

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 13:30 do 14:30 budou taneční kroužek a sportovní gymnastika bruslit na rybníku. Děti musí mít povinně přilbu, nepromokavé oblečení, rukavice a brusle.

Koncert hudenbí skupiny Marbo

16. 1. proběhne výchovný koncert skupiny Marbo

Únorové akce ŠD

8. 2. – výroba valentýnského přáníčka

15. 2. – beseda s místními hasiči na téma ,,První pomoc při úrazech”

18. – 22.2. proběhne v naší ŠD projektový týden pod názvem ,,Nauč kamaráda jednu deskovou hru”– děti si donesou deskovou hru, kterou si mohou nechat do pátku ve ŠD.

Organizační změny ve 3. třídě

Vážení rodiče,

od 3. ledna 2019 dochází ke změně třídní učitelky ve 3. třídě. Třídní učitelkou je Ludmila Juráňová.

Anglický jazyk (1.sk.) učí Mgr. Jana Danielová.

Tělesnou výchovu (celou třídu) učí Mgr. Lubomír Sklenář.

                                                                                                 Děkuji, Lubomír Sklenář .

Poděkování rodičům 5. třídy

Vážení rodiče,

ráda bych Vám velmi poděkovala za spolupráci, podporu při mé práci a za krásné, milé a příjemné rozloučení (viz fotogalerie).

Alena Kindlová – třídní učitelka 5. třídy.

Poděkování

Děti 2. B děkují p. Šanové za vynikající ovocnou mísu, kterou si vychutnaly při vánočním posezení (viz fotogalerie).

Výuka ledního hokeje a bruslení na zimním stadionu ve Šternberku

Děkujeme panu Polákovi, panu Urbánkovi a panu Penkovi za pomoc a organizaci na zimním stadionu s bruslením našich dětí.

Upozornění – výběr stravného

Stravné na leden se vybírá do pátku 21. 12. 2018.

PF 2019

Zdobení perníčků

Žáci 2. B a 5. ročníku děkují p. Spáčilové za napečené perníčky, které si děti v rámci výtvarné výchovy nazdobily (viz fotogalerie 2. B, 5. třída).

Mikulášování

Žáci 1. – 3. třídy jeli v úterý 4. prosince do Olomouce, kde pro ně byl v kině Metropol připraven program Mikulášování.

Vánoce na hradě

V úterý 4. prosince navštívila 4. třída hrad ve Šternberku. Žáci se zúčastnili programu Vánoce pro školy s vánoční dílnou, kde si vyrobili okrasné svíčky (viz fotogalerie).

Poděkování

Děkujeme rodičům za přípravu a úklid sálu na vánoční besídku a za sponzorské dary do tomboly.

Pozvánka na vánoční besídku

Třídní schůzky

V úterý 13. listopadu 2018 se konají třídní schůzky. Začátek pro všechny třídy (1. – 5. třída) v 16.30 ve škole v Lašťanech.

Mléko do škol

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu “MLÉKO DO ŠKOL” a “OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL”. Týká se všech žáků školy. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma.

Školní projekt “Mléko do škol” má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí. Cílem školního projektu “Ovoce a zelenina do škol” je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí.

Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje firma Laktea, o. p. s.

Keramika – upozornění

V pondělí 5. 11. není Keramika pro starší děti. 12. 11. bude keramika dvouhodinová (15.00 – 17.00 hod.).

Halloweenské vyučování – poděkování

Dne 31. října proběhlo ve třídách 2. A a 2. B “halloweenské vyučování”. Paní učitelky pro děti připravily opakování a procvičování učiva na téma Halloween. Děti si den náramně užily také díky Vám rodičům, protože se předvedly v krásných kostýmech a pochutnaly si o velké přestávce na bezkonkurenčním občerstvení. Velký dík všem, kteří podali pomocnou ruku. 2. A také děkuje za půjčení halloweenských rekvizit (viz fotogalerie 2. A, 2. B).

Pozor – upozornění

Ve čtvrtek 1. listopadu odpadají odpolední kroužky v sokolovně (sportuj ve škole, taneční kroužek a gymnastika), jelikož se sokolovna připravuje na odpolední akci. Z téhož důvodu proběhne 1. vyučovací hodina třídy 2. B ve škole v Lašťanech. Děkujeme za pochopení.

Výlet do Prahy

25. září navštívila 4. třída naše krásné hlavní město – Prahu. Děti prošly důležité uměleckohistorické památky přes Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí. Cestou se stihly podívat do Muzea Karlova mostu s projížďkou na lodičce po Vltavě. Velkým dobrodružstvím byla také cesta pražským metrem. Všem se Praha líbila a určitě se do ní v budoucnu rádi vrátí.

Oznámení ŠJ pro 4. třídu

V úterý 25. 9. budou mít všichni žáci 4. ročníku odhlášený oběd (výlet do Prahy).

Beseda – zdravé zuby

V pátek 7. září proběhne na naší škole beseda na téma Zdravé zuby. Děti si připomenou pod vedením odborníků správnou techniku čištění zubů. Je žádoucí, aby si přinesly z domova svůj zubní kartáček.

Školní jídelna – upozornění

Kdo nepůjde  v pondělí 3. 9. 2018 na oběd, ať včas odhlásí. Děkujeme za pochopení.

Začínáme nový školní rok

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení si půjdou prvňáčci zkusit, jak se sedí ve školních lavicích, žáci druhé třídy budou v budově Bělkovice pasováni na čtenáře, žáci 5. třídy půjdou dle tradice zasadit strom a žáci 3. a 4. třídy budou mít po slavnostním zahájení šk. roku ukončené vyučování a mohou jít domů. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

1185aa5ee8_1670938_o2