www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Zdobení perníčků

Žáci 2. B a 5. ročníku děkují p. Spáčilové za napečené perníčky, které si děti v rámci výtvarné výchovy nazdobily (viz fotogalerie 2. B, 5. třída).

Mikulášování

Žáci 1. – 3. třídy jeli v úterý 4. prosince do Olomouce, kde pro ně byl v kině Metropol připraven program Mikulášování.

Vánoce na hradě

V úterý 4. prosince navštívila 4. třída hrad ve Šternberku. Žáci se zúčastnili programu Vánoce pro školy s vánoční dílnou, kde si vyrobili okrasné svíčky (viz fotogalerie).

Poděkování

Děkujeme rodičům za přípravu a úklid sálu na vánoční besídku a za sponzorské dary do tomboly.

Pozvánka na vánoční besídku

Třídní schůzky

V úterý 13. listopadu 2018 se konají třídní schůzky. Začátek pro všechny třídy (1. – 5. třída) v 16.30 ve škole v Lašťanech.

Mléko do škol

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu “MLÉKO DO ŠKOL” a “OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL”. Týká se všech žáků školy. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma.

Školní projekt “Mléko do škol” má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí. Cílem školního projektu “Ovoce a zelenina do škol” je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí.

Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje firma Laktea, o. p. s.

Keramika – upozornění

V pondělí 5. 11. není Keramika pro starší děti. 12. 11. bude keramika dvouhodinová (15.00 – 17.00 hod.).

Halloweenské vyučování – poděkování

Dne 31. října proběhlo ve třídách 2. A a 2. B “halloweenské vyučování”. Paní učitelky pro děti připravily opakování a procvičování učiva na téma Halloween. Děti si den náramně užily také díky Vám rodičům, protože se předvedly v krásných kostýmech a pochutnaly si o velké přestávce na bezkonkurenčním občerstvení. Velký dík všem, kteří podali pomocnou ruku. 2. A také děkuje za půjčení halloweenských rekvizit (viz fotogalerie 2. A, 2. B).

Pozor – upozornění

Ve čtvrtek 1. listopadu odpadají odpolední kroužky v sokolovně (sportuj ve škole, taneční kroužek a gymnastika), jelikož se sokolovna připravuje na odpolední akci. Z téhož důvodu proběhne 1. vyučovací hodina třídy 2. B ve škole v Lašťanech. Děkujeme za pochopení.

Výlet do Prahy

25. září navštívila 4. třída naše krásné hlavní město – Prahu. Děti prošly důležité uměleckohistorické památky přes Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí. Cestou se stihly podívat do Muzea Karlova mostu s projížďkou na lodičce po Vltavě. Velkým dobrodružstvím byla také cesta pražským metrem. Všem se Praha líbila a určitě se do ní v budoucnu rádi vrátí.

Oznámení ŠJ pro 4. třídu

V úterý 25. 9. budou mít všichni žáci 4. ročníku odhlášený oběd (výlet do Prahy).

Beseda – zdravé zuby

V pátek 7. září proběhne na naší škole beseda na téma Zdravé zuby. Děti si připomenou pod vedením odborníků správnou techniku čištění zubů. Je žádoucí, aby si přinesly z domova svůj zubní kartáček.

Školní jídelna – upozornění

Kdo nepůjde  v pondělí 3. 9. 2018 na oběd, ať včas odhlásí. Děkujeme za pochopení.

Začínáme nový školní rok

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení si půjdou prvňáčci zkusit, jak se sedí ve školních lavicích, žáci druhé třídy budou v budově Bělkovice pasováni na čtenáře, žáci 5. třídy půjdou dle tradice zasadit strom a žáci 3. a 4. třídy budou mít po slavnostním zahájení šk. roku ukončené vyučování a mohou jít domů. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

1185aa5ee8_1670938_o2