www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Organizační změny ve 3. třídě

Vážení rodiče,

od 3. ledna 2019 dochází ke změně třídní učitelky ve 3. třídě. Třídní učitelkou je Ludmila Juráňová.

Anglický jazyk (1.sk.) učí Mgr. Jana Danielová.

Tělesnou výchovu (celou třídu) učí Mgr. Lubomír Sklenář.

                                                                                                 Děkuji, Lubomír Sklenář .

Poděkování rodičům 5. třídy

Vážení rodiče,

ráda bych Vám velmi poděkovala za spolupráci, podporu při mé práci a za krásné, milé a příjemné rozloučení (viz fotogalerie).

Alena Kindlová – třídní učitelka 5. třídy.

Poděkování

Děti 2. B děkují p. Šanové za vynikající ovocnou mísu, kterou si vychutnaly při vánočním posezení (viz fotogalerie).

Výuka ledního hokeje a bruslení na zimním stadionu ve Šternberku

Děkujeme panu Polákovi, panu Urbánkovi a panu Penkovi za pomoc a organizaci na zimním stadionu s bruslením našich dětí.

Upozornění – výběr stravného

Stravné na leden se vybírá do pátku 21. 12. 2018.

PF 2019

Zdobení perníčků

Žáci 2. B a 5. ročníku děkují p. Spáčilové za napečené perníčky, které si děti v rámci výtvarné výchovy nazdobily (viz fotogalerie 2. B, 5. třída).

Mikulášování

Žáci 1. – 3. třídy jeli v úterý 4. prosince do Olomouce, kde pro ně byl v kině Metropol připraven program Mikulášování.

Vánoce na hradě

V úterý 4. prosince navštívila 4. třída hrad ve Šternberku. Žáci se zúčastnili programu Vánoce pro školy s vánoční dílnou, kde si vyrobili okrasné svíčky (viz fotogalerie).

Poděkování

Děkujeme rodičům za přípravu a úklid sálu na vánoční besídku a za sponzorské dary do tomboly.

Pozvánka na vánoční besídku

Třídní schůzky

V úterý 13. listopadu 2018 se konají třídní schůzky. Začátek pro všechny třídy (1. – 5. třída) v 16.30 ve škole v Lašťanech.

Mléko do škol

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu “MLÉKO DO ŠKOL” a “OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL”. Týká se všech žáků školy. Veškeré produkty jsou dodávány zcela zdarma.

Školní projekt “Mléko do škol” má za cíl zvýšit spotřebu mléka u školních dětí. Cílem školního projektu “Ovoce a zelenina do škol” je navýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvoření zdravých stravovacích návyků u dětí.

Dovoz ovoce, zeleniny a mléka pro naši školu smluvně zajišťuje firma Laktea, o. p. s.

Keramika – upozornění

V pondělí 5. 11. není Keramika pro starší děti. 12. 11. bude keramika dvouhodinová (15.00 – 17.00 hod.).

Halloweenské vyučování – poděkování

Dne 31. října proběhlo ve třídách 2. A a 2. B “halloweenské vyučování”. Paní učitelky pro děti připravily opakování a procvičování učiva na téma Halloween. Děti si den náramně užily také díky Vám rodičům, protože se předvedly v krásných kostýmech a pochutnaly si o velké přestávce na bezkonkurenčním občerstvení. Velký dík všem, kteří podali pomocnou ruku. 2. A také děkuje za půjčení halloweenských rekvizit (viz fotogalerie 2. A, 2. B).

Pozor – upozornění

Ve čtvrtek 1. listopadu odpadají odpolední kroužky v sokolovně (sportuj ve škole, taneční kroužek a gymnastika), jelikož se sokolovna připravuje na odpolední akci. Z téhož důvodu proběhne 1. vyučovací hodina třídy 2. B ve škole v Lašťanech. Děkujeme za pochopení.

Výlet do Prahy

25. září navštívila 4. třída naše krásné hlavní město – Prahu. Děti prošly důležité uměleckohistorické památky přes Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí. Cestou se stihly podívat do Muzea Karlova mostu s projížďkou na lodičce po Vltavě. Velkým dobrodružstvím byla také cesta pražským metrem. Všem se Praha líbila a určitě se do ní v budoucnu rádi vrátí.

Oznámení ŠJ pro 4. třídu

V úterý 25. 9. budou mít všichni žáci 4. ročníku odhlášený oběd (výlet do Prahy).

Beseda – zdravé zuby

V pátek 7. září proběhne na naší škole beseda na téma Zdravé zuby. Děti si připomenou pod vedením odborníků správnou techniku čištění zubů. Je žádoucí, aby si přinesly z domova svůj zubní kartáček.

Školní jídelna – upozornění

Kdo nepůjde  v pondělí 3. 9. 2018 na oběd, ať včas odhlásí. Děkujeme za pochopení.

Začínáme nový školní rok

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení si půjdou prvňáčci zkusit, jak se sedí ve školních lavicích, žáci druhé třídy budou v budově Bělkovice pasováni na čtenáře, žáci 5. třídy půjdou dle tradice zasadit strom a žáci 3. a 4. třídy budou mít po slavnostním zahájení šk. roku ukončené vyučování a mohou jít domů. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

1185aa5ee8_1670938_o2