www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Rozlučková párty páťáků

Ve čtvrtek 28. 6. odpoledne proběhla na zahradě MŠ rozlučková akce žáků 5. tříd. Díky příznivému počasí si mohli všichni vyzkoušet tzv. “suchý biatlon” – chůzi na lyžích v tandemech a střelbu ze vzduchovky na cíl, což vyžadovalo spolupráci, trpělivost i um zúčastněných. Potom se děti věnovaly dalším sportovním aktivitám, tanci, opékání špekáčků a ochutnávání dobrot, které připravily maminky. Touto cestou velmi děkujeme pánům Bukorovi, Jakšovi a Vavřiníkovi za skvělou přípravu biatlonu a maminkám Martínkové a Čapkové za spolupořadatelství.

Organizace školního roku 2018 – 2019

1. třída – Mgr. Renata Soldánová – Bělkovice

2. A třída – Mgr. Denisa Krausová – Lašťany

2. B třída – Mgr. Jana Danielová – Lašťany

3. třída – Mgr. Blanka Theimerová – Bělkovice

4. třída – Mgr. Lucie Vetešníková – Bělkovice

5. třída – Mgr. Alena Kindlová – Lašťany

Veškeré další organizační informace (např. rozvrhy hodin) budou zveřejněny v průběhu hlavních prázdnin.

Příjímání dětí do školní družiny na nový školní rok 2018 – 2019

Vzhledem k omezeným kapacitním podmínkám budou přednostně umisťovány děti do školní družiny z 1. a 2. tříd. Rodiče budoucích prvňáčků obdrží přihlášku 26. června 2018 na společné schůzce s paní učitelkou. Děti z 2. tříd dostanou přihlášky v úterý 4. září 2018. Pro děti ze 3. třídy doplníme počet přihlášek do 60 míst na začátku září. Kapacita ŠD je 60 míst, teoreticky, pokud se přihlásí všichni žáci z 1. ročníku (26 dětí) a ze 2. ročníku (31 dětí), zbudou na 3. třídu bohužel pouze 3 přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Vodácký výlet pro páťáky

21. – 22. 6. 2018 jedou žáci 5. tříd na vodácký výlet z Postřelmova do Moravičan. Začátek 21. června 2018 v 8.10 hod. v Olomouci (u pošty vedle vlakového nádraží), ukončení výletu v pátek 22. června 2018 na tomtéž místě. Doba ukončení dle délky plavby a odjezdu vlaku (předpokládaná doba odjezdu z Moravičan ve 13.00). Veškeré další potřebné informace předají třídní učitelky.

Pedagogický dozor zajistí p. učitelky Krausová, Danielová, Kurdiovská a p. ředitel Sklenář (telefonický kontakt v době výletu – 731 517 500).

Nezapomeňte přibalit dobrou náladu  🙂 .

Upozornění

Kdo nepůjde po vysvědčení na oběd, je nutné si jej včas odhlásit.

Výlet třeťáků do iiilandu

Žáci 3. třídy navštívili v úterý 12. června iiiland ve Šternberku (viz fotogalerie).

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Informativní třídní schůzky 1. třídy s třídní učitelkou Mgr. Renatou Soldánovou se konají v úterý 26. června 2018 v 16.00 v budově ZŠ Bělkovice.

Pasování

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 na zahradě MŠ proběhne PASOVÁNÍ předškoláků na školáky.

Začátek v 15.15 hod. Děti budou budoucí třídní učitelkou pasovány na školáky, obdrží tričko a od svých třídních učitelek z MŠ dárek na památku.

Prosíme maminky, aby v rámci svých možností připravily něco k zakousnutí pro tuhle sváteční chvíli (může být i ovoce).

Těšíme se na děti, které nastoupí od září do 1. třídy a jejich rodiče.

Návštěva ekologického centra ve Sluňákově

V pondělí 11. června pojedou žáci 4., 5. B a 5. A třídy na dopolední program do Sluňákova. Sraz ve škole v Lašťanech v 7. 15, návrat ke školní jídelně okolo 12.00 hod. Vybíráme 60,- Kč na program, autobus bude hrazen ze SRPŠ. S sebou: jídlo a pití, vhodné oblečení, pláštěnku, pevnou obuv (celé dopoledne budeme venku, a to za každého počasí) a drobné kapesné.TV v Dolanech

V pátek 8. června spojí žáci 5. B cyklovýlet s hodinou tělesné výchovy v Dolanech. Doprovod zajistí p. uč. Krausová a p. řed. Sklenář.

Focení tříd

V úterý 5. června proběhlo fotografování jednotlivých tříd.

Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm

Ve středu 16. května jedeme na školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Sraz je u školy v Bělkovicích v 6.45 hod., návrat mezi 16.30 – 17.00 hod. V Rožnově nás čeká dobrodružství v pohádkovém lese (podrobné informace zde). S sebou: svačinu, pití, oblečení dle počasí, pláštěnku, igelitové pytlíky pro případ nevolnosti, kapesné a dobrou náladu  🙂 .

Ředitelské volno

Dne  7. května 2018  vyhlašuji pro žáky den volna  dle § 24, odstavec 2, zákona 561/2004 Sb. z důvodu školení pedagogických pracovníků.

Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

Keramika pro starší děti

V pondělí 30. dubna není keramika pro starší děti.

Výlet do Prahy

V pondělí navštívili žáci 4. ročníku Prahu – viděli jsme Letohrádek Belvedere, zahrady Pražského hradu, Jelení příkop, Pražský hrad, hradní stráž, Chrám sv. Víta, Karlův most, muzeum Karlova mostu, svezli jsme se na lodi, prošli jsme Staroměstské náměstí a kolem Prašné brány jsme pokračovali na Václavské náměstí, kde jsme naši návštěvu zakončili fotografií u sv. Václava. Domů jsme se vrátili unavení, ale plní zážitků (viz fotogalerie).

Dopravní hřiště

V úterý 17. dubna absolvovali žáci 4. ročníku praktickou výuku na dopravním hřišti (viz fotogalerie).

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku

 

Expozice času

Ve čtvrtek 5. dubna navštívili žáci 4. ročníku Expozici času ve Šternberku (viz fotogalerie).

Keramika 

Od 4. dubna budou mít děti 1. A i 1. B každou středu společnou keramiku.

Omezený provoz školní družiny 

Ve  dnech 3. 4. a 4. 4. bude ve  školní družině omezený provoz (p. vychovatelka Hrabcová bude zajišťovat doprovodný program pro nastávající školáky). Prosíme rodiče, kteří mají možnost, zda by v těchto dnech ponechali děti doma. Děkujeme za pochopení.

Keramika

28. března budou mít keramiku společně 1. A i 1. B.

1185aa5ee8_1670938_o2Zápis do 1. ročníku

1185aa5ee8_1670938_o2

Divadlo

Dne 27.  března pojedou žáci 1. a 2. ročníku na divadelní představení Včelí medvídci, do kina Metropol. Odjezd od školy v 9.00 hod., předpokládaný návrat v 11.30 hod. k jídelně.1185aa5ee8_1670938_o2Volejbalová beseda

V pondělí 19. března budou mít žáci 5. A a 5. B v rámci dopolední výuky besedu s bývalým volejbalovým reprezentantem ČR Petrem Zapletalem.

1185aa5ee8_1670938_o2

Vnímání světa ve 3D

V pondělí 12. března se všichni žáci pobavili u 3D projekce. Zhlédli film ve 3D a poté si vyzkoušeli vnímání světa ve 3D (viz fotogalerie)1185aa5ee8_1670938_o2

Matematický klokan

V pátek 16. března se jako každý rok zúčastníme soutěže Matematický klokan. Žáci 2. a 3. ročníku se pustí do řešení úkolů z kategorie Cvrček, žáci 4. a 5. ročníku čeká kategorie Klokánek. Našim řešitelům přejeme hodně štěstí.

1185aa5ee8_1670938_o2

3D projekce

V pondělí 12. března čeká na naše žáky zajímavý program 3D projekce. Pro děti je připraven film ve 3D a poté další aktivity spojené s touto tematikou. Celý program trvá 100 minut, proto budou děti rozděleny do několika skupin. Upozorňujeme, že žáci 1. B a 4. třídy (oranžová skupina) budou končit vyučování ve 13.00 hod (ostatní žáci dle rozvrhu), a to z toho důvodu, aby mohli absolvovat celý program. Děkujeme za pochopení.

1185aa5ee8_1670938_o2

Ples 2018

Poděkování patří Vám všem, kteří jste se podíleli na náročných přípravách, provozu, obsluze a úklidu po plese nebo finanční částkou a darem podpořili náš ples. Děkujeme také účinkujícím ze souboru Mladá Haná za velmi pěknou ukázku Maškare dó a půlnoční překvapení a skupině Starci na chmelu z řad rodičů za taneční ukázku ze stejnojmenného filmu. Ples oživila i ukázka In line Freestyle exhibice. Skupina Hudba Olomouc zdraví všechny své příznivce a těší se na další spolupráci.

Za pořadatele děkuje Lubomír Sklenář1185aa5ee8_1670938_o2

Škola v přírodě s prvky lyžování – 5. třída

Pátek – dnes jsme lyžování završili soutěžním slalomem ve dvou výkonnostních kategoriích. Své lyžařské dovednosti si navzájem porovnali jak chlapci, tak dívky. Po obědě došlo na zhodnocení kurzu, vyhlášení výsledků dopoledních závodů, předání diplomů a cen. Děti jsou krásně vylyžovaní a moc se těší domů na víkendový odpočinek. Poslední fotografie zde.

Čtvrtek – po středečním nelyžařském odpoledni dnes děti dopoledne i odpoledne intenzivně docvičovaly techniku jízdy velkými i malými oblouky, trénovaly zvládnutí nepředvídatelných situací na svahu (okamžité zastavení na svahu, jízdu v hlubším sněhu …). Pro družstvo začínajících se stal oblíbenou činností slalom mezi brankami na mírném svahu. Pokročilí i dnes zdokonalovali svůj lyžařský styl. V podvečer jsme společně zopakovali Vl a v rámci hry “Aktivity” učivo Čj sloh. I když jsou děti z lyžování stále nadšené, těší se domů. Fotografie zde.

Středa – dnešní den byl pro začátečníky velkým krokem kupředu, poněvadž si vyzkoušeli opravdový kotvový vlek a jízdu ze dvou třetin celého svahu. Pokročilí trénovali velké i malé oblouky dle metodiky lyžování. Tréning se jim vydařil. Po včerejší podvečerní výuce M a ČJ si dnes děti procvičily po poledním klidu  AJ a PŘ.  Následovala zdravotní procházka údolím nad Hraběšicemi spojená s hrami na sněhu. Po celé tři dny nám zdejší personál připravuje chutná jídla, děti mají možnost se odměnit během dne i každý večer v místním občerstvení. Dnešní fotogalerii naleznete zde.

Úterý – dopoledne bylo slunečno, všechny děti se již umí samy připravit do lyžařské výstroje. Odpoledne se zatáhlo a hustě nasněžilo 10 cm nového sněhu – kouzelná atmosféra. 1. družstvo zdokonalovalo techniku jízdy a učilo se jezdit i v hlubokém sněhu. 2. družstvo trénovalo jízdu v obloučcích mezi brankami – jednoduchý slalom a všichni už tento styl jízdy zvládali bezpečně a jsou nadšení (nechtělo se jim ze svahu :-)). Instruktoři jsou se svými svěřenci nadmíru spokojeni a děti s instruktory taktéž. Fotografie najdete zde.

Pondělí – po obědě rozřazování do družstev. Pokročilí lyžaři jezdili na dvojkotvě a opakovali si správnou techniku lyžování s p. ředitelem. Začínající lyžaři pod vedením p. Valenty zvládli první krůčky i první obloučky na lyžích, dokonce všichni zvládli jízdu  nahoru za pomocí tažného lana. Večer proběhlo seznámení dětí s “lyžařským desaterem”. Fotografie z prvního dne najdete ve fotogalerii.

1185aa5ee8_1670938_o2

Školní ples

V sobotu 24. února Vás od 20.00 srdečně zveme na školní ples, který se koná v prostorách místní sokolovny.

1185aa5ee8_1670938_o2

Škola v přírodě s prvky lyžování

V týdnu od 12. do 16. února jedou žáci 5. ročníku do Hraběšic na školu v přírodě, kde se seznámí se základy lyžování. Veškeré informace předají dětem třídní učitelky.

1185aa5ee8_1670938_o2

Oznámení 

V týdnu od 12. do 16. února 2018 odpadají kroužky – doučování z matematiky, sportovní hry, zábavná matematika, hodina pohybu navíc (1. a 2. ročník).

1185aa5ee8_1670938_o2

Nezkrocená Brazílie

V pondělí 5. února byli žáci 4. a 5. ročníku v divadle v Šantovce, kde vyslechli zajímavou besedu na téma Nezkrocená Brazílie.

1185aa5ee8_1670938_o2

Keramika – oznámení

7. února není keramika – 1. třída.

14. února má keramiku 1. B.

1185aa5ee8_1670938_o2

Oznámení

Od 1. února 2018 dochází ke změně cen stravného ve školní jídelně.  Nové ceny naleznete v níže uvedené příloze nebo přímo na stránce školní jídelny.

Ceny stravného od 1. 2. 2018

1185aa5ee8_1670938_o2

Návštěva ekologického centra Sluňákov

V úterý 9. ledna navštívili žáci 1. A a 1. B Sluňákov, kde se zúčastnili programu “Zimní krajinou” (viz fotogalerie).

1185aa5ee8_1670938_o2

Hodina pohybu navíc

Od středy 3. ledna 2018 pokračuje hodina pohybu navíc pro 3. ročník s p. Reichem podle rozvrhu.

1185aa5ee8_1670938_o2

Výchovný koncert

Ve středu 10. ledna proběhne již tradiční výchovný koncert skupiny Marbo, který se koná v prostorách bývalé restaurace Parlament. Začátek v 11.00, vyučování bude ukončeno po ukončení koncertu (asi v 11.45 hod.).

1185aa5ee8_1670938_o2

PF 2018

1185aa5ee8_1670938_o2

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají od 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 (vyučování začíná ve středu 3. ledna 2018).

1185aa5ee8_1670938_o2

Kino

V pondělí 18. 12. jedeme do kina na film Sing. První hodinu se učíme, poté odjezd do Olomouce. Po návratu z kina bude vyučování ukončeno.

1185aa5ee8_1670938_o2

Výběr stravného na leden 2018

Stravné na měsíc leden 2018 se bude vybírat 18. – 22. 12. 2017.1185aa5ee8_1670938_o2Poděkování

Děkujeme p. Spáčilové za napečení perníčků, které si děti v rámci pracovních činností nazdobily (viz fotogalerie).

1185aa5ee8_1670938_o2

Bruslení – hodina pohybu navíc

Vážení rodiče,

v rámci “Hodiny pohybu navíc” pojedeme v prosinci bruslit. Navštěvovat budeme zimní stadion Šternberk, a to v těchto pondělních termínech:

11. 12., 18. 12. 2017

Sraz bude vždy v 13.20 v ZŠ Lašťany, autobus odjede v 13.30 do Šternberka, od 14.00 – 15.00 – bruslení, 15.30 návrat k ZŠ Lašťany (do družiny). Doprava i pronájem ledové plochy jsou hrazeny SRPDŠ.

Děti budou potřebovat:

♦ brusle

♦ opravdu teplé oblečení (v případě pádů budou děti dost mokré)

♦ teplou čepici a teplé rukavice

♦ POVINNÁ je lyžařská nebo cyklistická helma

1185aa5ee8_1670938_o2Mikulášování

V úterý 5. prosince jsme připravili pro žáky 1., 2. a 3. třídy návštěvu kina Metropol. Žáci zde zhlédnou představení “Mikulášování”. Doprava bude hrazena ze SRPŠ. Odjezd od školy v 7.30, návrat kolem 10.30 hod. Vyučování končí dle rozvrhu jednotlivých tříd. 1185aa5ee8_1670938_o2Vánoční besídka

Srdečně vás zveme na vánoční besídku, která se koná v neděli 3. prosince od 14.00 v místní sokolovně. Žáci si pod vedením svých vyučujících připravili bohaté vystoupení.

1185aa5ee8_1670938_o2
Svět pod mikroskopem
V pondělí 27. listopadu proběhne pod vedením p. Mgr. Radima Čtvrtlíka ve 2. a 3. třídě program Svět pod mikroskopem.
1185aa5ee8_1670938_o2
Třídní schůzky
V úterý 14. listopadu 2017 proběhnou v 16.30 hodin třídní schůzky – informace o prospěchu a chování. Schůzky všech tříd se uskuteční ve škole v Lašťanech.
1185aa5ee8_1670938_o2
Fotografování
21. listopadu proběhne fotografování žáků ve škole v Bělkovicích, 23. listopadu proběhne stejné fotografování ve škole v Lašťanech. Na ukázky prací fotografa se můžete podívat na www.fotopv.cz. Jelikož bude fotografování na téma LEVANDULE, bude mít fotograf oblečení pro děti připravené.
1185aa5ee8_1670938_o2
Keramika pro prvňáčky
Ve středu 25. října není keramika pro prvňáčky z důvodu školení p. vychovatelky. Děkujeme za pochopení
1185aa5ee8_1670938_o2
Taneční kroužek – upozornění
Z důvodu nemoci p. uč. Vetešníkové nebude tento týden (5. října 2017) taneční kroužek. První setkání v tomto školním roce proběhne až ve čtvrtek 12. října 2017. Děkujeme za pochopení.
1185aa5ee8_1670938_o2
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky začínají pracovat od října, tj. od 2. 10. 2017.
1185aa5ee8_1670938_o2
Výuka v prvním týdnu školního roku 
V prvním školním týdnu (5. – 8. září bude končit výuka dle následujícího rozpisu):
– budova Bělkovice (1. – 3. třída) – pouze 4 vyučovací hodiny – výuka končí ve 11.10
– budova Lašťany (4. – 5. třída) – pouze 5 vyučovacích hodiny – výuka končí ve 12.05.
Od pondělí 11. září již bude probíhat výuka dle rozvrhu (viz třídy).

1185aa5ee8_1670938_o2Začínáme nový školní rok  (září)

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení si půjdou prvňáčci zkusit, jak se sedí ve školních lavicích, žáci druhé třídy budou ve své třídě (budova Bělkovice) pasováni na čtenáře a ostatní půjdou dle tradice zasadit strom. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

1185aa5ee8_1670938_o2