www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Školní rok 2019/2020

Podzimní focení

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o podzimním focení, které proběhne ve středu 23.10. 2019 v 8:30 v ZŠ Bělkovice a ve čtvrtek 24.10. 2019 v 8:30 v ZŠ Lašťany (č.p. 509)

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_____________________________________________________________________________________________

Pozor změna telefonních čísel

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost drobným změnám telefonních čísel, na která se můžete dovolat třídním učitelkám, vychovatelkám šd a panu řediteli.

Pan ředitel: 731 517 500

ŠD: 774 316 382

ZŠ Bělkovice (paní Kurdiovská, Vetešníková, Juráňová): 778 517 400

ZŠ Lašťany č.p. 509: 731 517 477

_____________________________________________________________________________________________

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

30.září 2019 začneme realizovat vedle zájmových kroužků organizovaných školou i aktivity dotované Evropskou unií s podporou MŠMT (doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, badatelský kroužek, zábavná angličtina). Abychom splnili podmínky těchto projektů, je potřeba zredukovat počty přihlášených dětí, což je v kompetenci ředitele školy. Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem mohou navštěvovat pouze žáci, kteří z určitých důvodů prošli PPP nebo SPC.

Badatelský kroužek může kvůli kvalitě navštěvovat 12 žáků –žáci 4.– 5.ročníku budou vyřazeni, žáci ŠD mají přednost, hravou angličtinu mohou navštěvovat pouze žáci 2. ročníku.

Z tohoto důvodu  zřizujeme pro žáky 1. ročníku  kroužek angličtiny pro nejmenší. Lektorkou bude Mgr. Irena Daduová. Cena: 250 Kč/pololetí + nákup pracovního sešitu, učebnice (po dohodě s lektorem).

První hodina angličtiny pro nejmenší proběhne 2. října 2019 v ZŠ Bělkovice.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Zahájení nového školního roku

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení  prvňáčci navštíví svou třídu a seznámí se s paní učitelkou,  žáci druhé třídy budou v budově Bělkovice pasováni na čtenáře, žáci 5. třídy půjdou dle tradice zasadit strom a žáci 3. a 4. třídy budou mít po slavnostním zahájení šk. roku ukončené vyučování a mohou jít domů. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

________________________________________________________________________________________________

Školní jídelna – upozornění

Kdo nepůjde  v pondělí 2. 9. 2019 na oběd, ať si ho včas odhlásí.  Děkujeme za pochopení.

________________________________________________________________________________________________

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že na konci školního roku vybíraly třídní učitelky 250,- Kč na školní pomůcky, dostanou děti na začátku roku: sešity, lepidla, barevné papíry do Vv , … . Každá třída obdrží od své třídní učitelky hned v prvním školním týdnu seznam pomůcek, které si doplníte během čtrnácti dnů. Dále obdržíte informace o výši úhrady za pracovní sešity, se kterými budou Vaše děti celý rok pracovat a zůstanou Vám.

Úspěšný školní rok 2019/2020 přeje ředitel školy, Lubomír Sklenář.

________________________________________________________________________________________________

Upozornění

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů bude první týden končit vyučování v 11:10. Družina bude fungovat od úterý 3. září.

                                                                        Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkuji  pracovníkům obecního úřadu, panu starostovi, panu místostarostovi, panu J. Theimerovi, panu J. Krausovi, paní Giebischové, panu Giebischovi za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě učeben v ZŠ Bělkovice a v Bělkovicích č.p. 509. Děkuji také celému pedagogickému sboru, že žákům připravil pěkné, útulné a bezpečné prostředí pro školní rok 2019/2020. Velký díl práce odvedli také B. Vidrmanová.,             P. Dítětová a J. Pospíšil.

Ředitel školy, Mgr. Lubomír Sklenář

________________________________________________________________________________________________