www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Školní rok 2019/2020

Zimní škola v přírodě 20 . 1. – 24. 1. 2020

4. den

4. den lyžařského výcviku je za námi a všichni jsou plni zážitků a dojmů. Ráno všechny děti trénovaly na závody ve slalomu, který proběhl odpoledne na velkém svahu hraběšické sjezdovky. Všem lyžníkům se podařilo slalomem projet a dokázat si tak své lyžařské umění. Večer proběhlo vyhlášení výsledků a následoval závěrečný zábavný program. V pátek nás čeká velké balení, úklid, rozloučení se svahem a návrat domů. Rodiče, těšte se, Vaše prázdniny skončily. Očekávejte nás mezi 14.30 až 15.00.

____________________________________________________________________________________________

3. den

3. den začal příjemným probuzením do slunečného rána. Čekala nás perfektně upravená sjezdovka a rozcvička na sněhu pod vedením pana Valenty za tónů již známé písně “Baby shark”. Dnes se i lyžaři-začátečníci odvážili vyvézt velkým vlekem na kopec a s nadšením ho sjeli celý dolů (fakt jsou dobří). Odpoledne jsme šli vycházkou na Traťovku, což je rozcestí směrem na Skřítek. Ve sněhové bitvě drtivě vyhráli lyžníci nad instruktory. Večer jsme si s chutí zazpívali za doprovodu hudební skupiny MarLuc.

______________________________________________________________________________________________

2.den

2. den jsme se probudili do krásného slunečného rána. Po snídani jsme vyrazili na svah, z posledních nelyžařů se stali lyžaři, kteří se statečně poprali s hraběšickou sjezdovkou. Po odpolední hodině vlastivědy proběhl večer plný her zakončený megahitem všech teenagerů

 “Baby shark”. Střípky z dnešního dne přinášíme ve fotogalerii. Všechny děti zdraví své rodiče!!!

____________________________________________________________________________________________

1.den

Po šťastném a dlouhoočekávaném odjezdu jsme v 10.00 hod dorazili do Hraběšic. Ubytovali se, vybalili věci, s velkou chutí snědli dobrý oběd a po odpoledním klidu vyrazili poprvé na nedaleký svah. Někteří předvedli své lyžařské schopnosti a svah sjížděli bez obtíží, začátečníci se seznamovali s lyžemi, sněhem a malým vlekem. Počasí nám zatím přeje, sněhu je dost, tak nám držte palce ať vydrží. Ve fotogalerii se podívejte, jak nám to zatím jde.

______________________________________________________________________________________________

 

Výchovný koncert skupiny Marbo

Ve středu 8. ledna 2020 se uskuteční výchovný koncert skupiny Marbo. Začátek koncertu je v 11:00 v sokolovně Bělkovice – Lašťany. Všechny třídy ukončí vyučování ve 12:05 v Bělkovicích.

________________________________________________________________________________________________

PF 2020

______________________________________________________________________________________________

Týden od 16.12. – 20.12. 2019

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost malým změnám v rozvrhu v  týdnu od 16.12. – 20.12.

Pondělí 16.12. – filmové představení v kině Metropol – 1. – 5. třída ukončí výuku  po 4. vyučovací hodině

Úterý 17.12. – výuka dle rozvrhu, 3.A odchází po 2. vyučovací hodině do lesa

Středa 18.12. – výuka dle rozvrhu

Čtvrtek 19.12. – vánoční dílny – 1. – 5. třída ukončí výuku  po 4. vyučovací hodině

Pátek 20.12. – posezení u vánočního stromečku – 1. – 5. třída ukončí výuku  po 4. vyučovací hodině

_____________________________________________________________________________________________

P – centrum Olomouc

Ve  dnech 11. – 12. prosince 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštíví P – centrum Olomouc, kde žáky čeká program s názvem Kamarád. Tento program je zaměřen na třídní kolektiv. V rámci programu si žáci vyzkouší spolupráci v různých aktivitách.

_____________________________________________________________________________________________

Rozsvícení vánočního stromu

30. listopadu se žáci naší školy zúčastnili obecní akce Rozsvícení vánočního stromu. Pod vedením paní učitelky Radky Pelc Rychlé a paní učitelky Lucie Vetešníkové žáci zazpívali koledy, zarecitovali básně a zahráli na hudební nástroje. Tímto příjemně načali adventní čas.

Vám všem přejeme cukrovím provoněný a klidný advent.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

a celý učitelský sbor

________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky

V úterý 12. listopadu se konají třídní schůzky. Začátek 16:30 v kmenových třídách. Program:

1) Společná část – třídní učitelé Vás seznámí se školními akcemi, které nás čekají v nejbližší době

2) Individuální pohovory o prospěchu a kázni

_____________________________________________________________________________________________

Poděkování

31. října probíhala ve 3. – 5. třídě výuka v duchu Halloween. Žáci si hravou, mírně strašidelnou formou procvičili již probrané učivo, vyrobili knížku, porovnali Halloween s Dušičkami a ochutnali spoustu dobrot. Za spolupráci při přípravě  děkujeme všem, kteří napekli nebo koupili dětem tematické dobroty. Celé dopoledne jsme si užili.

______________________________________________________________________________________________

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu ” Ovoce a zelenina do škol ” a ” Mléko do škol “. Spolupracujeme s firmou Laktea o.p.s. Žákům je zdarma nabízeno mléko ve 250 ml balení a různé druhy ovoce a zeleniny. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí.

________________________________________________________________________________________________

Změny v rozvrhu hodin ZŠ

Z důvodu organizačních změn došlo v rozvrzích tříd a jednotlivých učitelů k určitým změnám, které byly zapracovány do rozvrhů všech tříd již v minulém týdnu. Po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10. se řídíme již novým rozvrhem. Aktuální rozvrhy všech tříd najdete na našich webových stránkách v sekci – Třídy.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Podzimní focení

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o podzimním focení, které proběhne ve středu 23.10. 2019 v 8:30 v ZŠ Bělkovice a ve čtvrtek 24.10. 2019 v 8:30 v ZŠ Lašťany (č.p. 509)

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_____________________________________________________________________________________________

Pozor změna telefonních čísel

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost drobným změnám telefonních čísel, na která se můžete dovolat třídním učitelkám, vychovatelkám šd a panu řediteli.

Pan ředitel: 731 517 500

ŠD: 774 316 382

ZŠ Bělkovice (paní Kurdiovská, Vetešníková, Juráňová, Krausová): 778 517 400

ZŠ Lašťany č.p. 509: 731 517 477

_____________________________________________________________________________________________

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

30.září 2019 začneme realizovat vedle zájmových kroužků organizovaných školou i aktivity dotované Evropskou unií s podporou MŠMT (doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, badatelský kroužek, zábavná angličtina). Abychom splnili podmínky těchto projektů, je potřeba zredukovat počty přihlášených dětí, což je v kompetenci ředitele školy. Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem mohou navštěvovat pouze žáci, kteří z určitých důvodů absolvovali vyšetření v PPP nebo SPC.

Badatelský kroužek může kvůli kvalitě navštěvovat 12 žáků –žáci 4.– 5.ročníku budou vyřazeni, žáci ŠD mají přednost, hravou angličtinu mohou navštěvovat pouze žáci 2. ročníku.

Z tohoto důvodu  zřizujeme pro žáky 1. ročníku  kroužek angličtiny pro nejmenší. Lektorkou bude Mgr. Irena Daduová. Cena: 250 Kč/pololetí + nákup pracovního sešitu, učebnice (po dohodě s lektorem).

První hodina angličtiny pro nejmenší proběhne 2. října 2019 v ZŠ Bělkovice.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Zahájení nového školního roku

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení  prvňáčci navštíví svou třídu a seznámí se s paní učitelkou,  žáci druhé třídy budou v budově Bělkovice pasováni na čtenáře, žáci 5. třídy půjdou dle tradice zasadit strom a žáci 3. a 4. třídy budou mít po slavnostním zahájení šk. roku ukončené vyučování a mohou jít domů. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

________________________________________________________________________________________________

Školní jídelna – upozornění

Kdo nepůjde  v pondělí 2. 9. 2019 na oběd, ať si ho včas odhlásí.  Děkujeme za pochopení.

________________________________________________________________________________________________

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že na konci školního roku vybíraly třídní učitelky 250,- Kč na školní pomůcky, dostanou děti na začátku roku: sešity, lepidla, barevné papíry do Vv , … . Každá třída obdrží od své třídní učitelky hned v prvním školním týdnu seznam pomůcek, které si doplníte během čtrnácti dnů. Dále obdržíte informace o výši úhrady za pracovní sešity, se kterými budou Vaše děti celý rok pracovat a zůstanou Vám.

Úspěšný školní rok 2019/2020 přeje ředitel školy, Lubomír Sklenář.

________________________________________________________________________________________________

Upozornění

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů bude první týden končit vyučování v 11:10. Družina bude fungovat od úterý 3. září.

                                                                        Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkuji  pracovníkům obecního úřadu, panu starostovi, panu místostarostovi, panu J. Theimerovi, panu J. Krausovi, paní Giebischové, panu Giebischovi za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě učeben v ZŠ Bělkovice a v Bělkovicích č.p. 509. Děkuji také celému pedagogickému sboru, že žákům připravil pěkné, útulné a bezpečné prostředí pro školní rok 2019/2020. Velký díl práce odvedli také B. Vidrmanová.,             P. Dítětová a J. Pospíšil.

Ředitel školy, Mgr. Lubomír Sklenář

________________________________________________________________________________________________