www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

2. třída

 

ROZVRH HODIN 
Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05 12.15 – 13.00
 Pondělí Čj M Čt/Ps Tv
 Úterý Čj M Čt/Ps Prv
 Středa Čj M Hv Vv Vv
 Čtvrtek Čj M Čt/Ps Prv
 Pátek Čj M Čt/Ps

 

začátek vyučování v 7.30 hod.
Třídní učitel(ka):  Ludmila Juráňová
 Ostatní vyučující:      Mgr. Lucie Vetešníková