www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Zájmové kroužky

 

Ve školním roce 2017/2018 je pro děti připravena pestrá nabídka zájmových kroužků při základní škole Bělkovice-Lašťany:

Pondělí Příprava na přijímací zkoušky p. uč. Danielová 13.00 hod.
Grafika a digitální fotografie (3. – 5. roč.) p. uč. Kindlová 13.15 hod.
Doučování z Čj (4. a 5. ročník) p. uč. Kindlová 14.15 hod.
Výtvarný kroužek p. uč. Kurdiovská 13.30 hod.
Hodina pohybu navíc – 1. ročník p. uč. Krausová 13.30 hod.
Hodina pohybu navíc – 2. ročník p. uč. Sklenář 14.15 hod.
Zábavná matematika (logické a deskové hry) p. uč. Danielová 14.00 hod.
Keramika II. (2. – 5. ročník) p. uč. Holčáková 15.00 hod.
Úterý Doučování z Čj (4. a 5. ročník) p. uč. Kindlová 13.00 hod.
Středa Podpůrná cvičení pro 1. třídu p. uč. Soldánová 11.20 hod.
Doučování z matematiky (4. a 5. ročník) p. uč. Krausová 13.15 hod.
Ruční práce p. uč. Juráňová 13.30 hod.
Hodina pohybu navíc – 3. ročník p. Reich 13.30 hod.
Sportovní hry pro 4. ročník p. uč. Sklenář 14.15 hod.
Sportovní hry pro 5. ročník p. uč. Sklenář 15.00 hod.
Keramika I. (1. ročník) p. uč. Holčáková 15.00 hod.
Čtvrtek Reedukace p. uč. Theimerová 12.30 hod.
Taneční kroužek p. uč. Vetešníková 13.30 hod.
Sportovní gymnastika p. uč. Hrabcová 15.00 hod.
Doučování z matematiky (4. a 5. ročník) p. uč. Krausová 13.15 hod.

 


Vzor přihlášky pro přihlášení dítěte do zájmového kroužku:

 

Přihlašuji své dítě …………………………..        třída ……………………….
do zájmového kroužku : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Podpis rodičů : …………………………….

Tiskopis (v aplikaci Word) pro přihlášení dítěte do zájmového kroužku je možno získat také v odkaze KE STAŽENÍ .