www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2018/2019 je pro děti připravena pestrá nabídka zájmových kroužků při Základní škole Bělkovice-Lašťany:

Pondělí Příprava na přijímací zkoušky p. uč. Vetešníková 13.00 hod.
Výtvarný kroužek p. uč. Kurdiovská 13.30 hod.
Keramika II. (2. – 5. ročník) p. uč. Holčáková 15.00 hod.
Úterý Reedukace p. uč. Danielová 12.15 hod.
Ruční práce p. uč. Juráňová 13.30 hod.
Sportuj ve škole (3. třída) p. uč. Sklenář 14.30 hod
Středa Sportuj ve škole (1. třída) p. Reich 13.30 hod.
Badatelský kroužek p. uč. Danielová 13.30 hod.
Sportovní hry (4. ročník) p. Reich 14.15 hod.
Keramika I. (1. ročník) p. uč. Holčáková 15.00 hod.
Sportovní hry (5. ročník) p. uč. Sklenář 15.00 hod.
Čtvrtek Reedukace p. uč. Schubertová 11.20 – 14.30
Taneční kroužek p. uč. Vetešníková 13.30 hod.
Sportuj ve škole (2.ročník) p. uč. Krausová 13.30 hod.
Sportovní gymnastika p. uč. Hrabcová 15.00 hod.

 


Vzor přihlášky pro přihlášení dítěte do zájmového kroužku:

 

Přihlašuji své dítě …………………………..        třída ……………………….
do zájmového kroužku : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Podpis rodičů : …………………………….

Tiskopis (v aplikaci Word) pro přihlášení dítěte do zájmového kroužku je možno získat také v odkaze KE STAŽENÍ .