www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Taneční kroužek

Kroužek aerobic navštěvují děvčata od 1. do 5. ročníku. Cvičení probíhá pod vedením p. učitelky Vetešníkové v místní sokolovně. Společně nacvičujeme krátkou rytmickou sestavu, kterou obohacujeme různými sportovními a soutěživými hrami.