www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Sportovní hry 2

Sportovní hry vede pan ředitel Lubomír Sklenář a navštěvují ho děti z 3. – 5. třídy. Zaměřujeme se v sokolovně na míčové sporty – házenou a vybíjenou doplňujeme florbalem. V zimním období chodíme bruslit a na hřišti SK Bělkovice-Lašťany v jarním a podzimním období hrajeme kopanou a baseball. V přírodě se v lese zkoušíme orientovat podle mapy a účastníme se závodů v orientačním běhu.