www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Rozpočet

 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022

V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2020.

Dále zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022.

Rozpočet i výhledy rozpočtu byly projednány a schváleny Zastupitelstvem obce Bělkovice – Lašťany dne 4. 12. 2019.

Přílohy ke stažení

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled na rok 2021,2022