www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Reedukace

Pod pojmem reedukace se skrývá náprava drobných poruch učení, které specifikuje pedagogicko psychologická poradna (PPP). Podle zprávy z PPP se pak p. učitelky zaměřují na rozvoj sluchu, zraku, nápravu řeči (básničky, písničky, texty), pomoc ve čtení (obrázkové čtení, čtení obtížných slabik, vyhledávání písmen, čtení s porozuměním), atd. Žák pracuje vlastním tempem. Do zvláštního sešitu dostává úkoly pro domácí procvičování a vzkazy pro rodiče.
Při reedukaci probíhá také doučování učiva, které je závislé na domluvě s třídní učitelkou a rodiči.