www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Organizace školy


Naše základní škola je plně organizovaná škola od 1. do 5. ročníku. Umístění školy je v nově rekonstruované budově Lašťany 373 .
erbzs

1.A ročník 15 žáků – tř. uč. Mgr. Leona Olšinová

1. B  ročník 15 žáků – tř. uč. Mgr. Eva Steckerová

2. třída 13 žáků – tř. uč. Ludmila Juráňová

3. ročník 24 žáků – tř. uč. Mgr. Lucie Vetešníková

4. ročník 27 žáků – tř. uč. Mgr. Denisa Krausová

5. A ročník 14 žáků – tř. uč. Mgr. Zdeňka Kurdiovská

5.B ročník 13 žáků – tř. uč. Mgr. Radka Pelc Rychlá

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

Mgr. Eva Steckerová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Ludmila Juráňová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Denisa Krausová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, zástupkyně ředitele

Mgr. Lucie Vetešníková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zdeňka Kurdiovská – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Leona Olšinová  – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Jitka Bajgarová – učitelství pro 3. stupeň  – Hv + německá filologie

Mgr. Ludmila Čtvrtlíková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Mgr. Radka Pelc Rychlá – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Renata Schubertová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Martin Musil – student

Vladimíra Holčáková – vychovatelství ŠD

Lenka Hrabcová – vychovatelství ŠD

Nepedagogičtí pracovníci:

Božena Vidrmanová – školnice

Petra Dítětová – uklízečka

Petr Svoboda – školník, údržbář