www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Organizace školy


Naše základní škola je plně organizovaná škola od 1. do 5. ročníku.
Umístění školy je ve dvou budovách. V budově v Bělkovicích je umístěn 1. – 3. ročník.
V budově v Lašťanech je umístěn 4. – 5. ročník.erbzs

1. A ročník 16 žáků – tř. uč. Mgr. Renata Soldánová

1. B ročník 15 žáků – tř. uč. Ludmila Juráňová

2. ročník 29 žáků – tř. uč. Mgr. Blanka Theimerová

3. ročník 24 žáků – tř. uč. Mgr. Lucie Vetešníková

4. ročník 24 žáků – tř. uč. Mgr. Alena Kindlová

5. A ročník 16 žáků – tř. uč. Mgr. Jana Danielová

5. B ročník 17 žáků – tř. uč. Mgr. Denisa Krausová

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

Mgr. Alena Kindlová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, zástupkyně ředitele

Mgr. Jana Danielová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Ludmila Juráňová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Denisa Krausová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Renata Soldánová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Blanka Theimerová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Lucie Vetešníková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zdeňka Kurdiovská – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Ludmila Čtvrtlíková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Mgr. Radka Pelc Rychlá – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Vladimíra Holčáková – vychovatelství ŠD

Lenka Hrabcová – vychovatelství ŠD

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Božena Vidrmanová – školnice

Petra Dítětová – uklízečka