www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Organizace školy


Naše základní škola je plně organizovaná škola od 1. do 5. ročníku.
Umístění školy je ve dvou budovách. V budově v Bělkovicích je umístěn 1., 3. a 4. ročník.
V budově v Lašťanech je umístěn 2. a 5. ročník.erbzs

1. ročník 26 žáků – tř. uč. Mgr. Renata Schubertová

2. A ročník 16 žáků – tř. uč. Mgr. Leona Olšinová

2. B ročník 15 žáků – tř. uč. Mgr. Jana Danielová

3. ročník 29 žáků – tř. uč. Ludmila Juráňová

4. ročník 25 žáků – tř. uč. Mgr. Lucie Vetešníková

5. ročník 24 žáků – tř. uč. Mgr. Zdeňka Kurdiovská

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

Mgr. Jana Danielová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Ludmila Juráňová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Denisa Krausová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, zástupkyně ředitele

Mgr. Renata Schubertová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Lucie Vetešníková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zdeňka Kurdiovská – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Leona Olšinová  – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Ludmila Čtvrtlíková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Mgr. Radka Pelc Rychlá – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Vladimíra Holčáková – vychovatelství ŠD

Lenka Hrabcová – vychovatelství ŠD

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Božena Vidrmanová – školnice

Petra Dítětová – uklízečka

Jan Pospíšil – školník, údržbář