www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Organizace školy


Naše základní škola je plně organizovaná škola od 1. do 5. ročníku.
Umístění školy je ve dvou budovách. V budově v Bělkovicích je umístěn 1., 3.A, 4. a 5. ročník.
V budově v  Bělkovicích – Lašťanech č. p. 509 je umístěn 2. a 3.B ročník.erbzs

1. ročník 15 žáků – tř. uč. Ludmila Juráňová

2.  ročník 25 žáků – tř. uč. Mgr. Leona Olšinová

3. A ročník 15 žáků – tř. uč. Mgr. Denisa Krausová

3. B ročník 15 žáků – tř. uč. Mgr. Jana Danielová

4. ročník 27žáků – tř. uč. Mgr. Zdeňka Kurdiovská

5. ročník 24 žáků – tř. uč. Mgr. Lucie Vetešníková

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

Mgr. Jana Danielová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Ludmila Juráňová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Denisa Krausová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, zástupkyně ředitele

Mgr. Lucie Vetešníková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zdeňka Kurdiovská – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Leona Olšinová  – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Jitka Bajgarová – učitelství pro 3. stupeň  – Hv + německá filologie

Mgr. Ludmila Čtvrtlíková – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Mgr. Radka Pelc Rychlá – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Mgr. Renata Schubertová – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (mateřská dovolená)

Vladimíra Holčáková – vychovatelství ŠD

Lenka Hrabcová – vychovatelství ŠD

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Božena Vidrmanová – školnice

Petra Dítětová – uklízečka

Petr Svoboda – školník, údržbář