www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Mapa školy

Ve školním roce 2012/2013 se v průběhu měsíce listopadu naše škola zapojila do dotazníkového šetření společnosti Scio “POHODA” pro žáky a učitele.

Šetření se účastnili žáci 3. – 5. ročníku a jejich učitelé a slouží k analýze podmínek školy, atmosféry, materiálního zabezpečení, ale také ke zjištění představ žáků a učitelů. Výsledky šetření budou na této stránce zveřejněny v nejbližších dnech.

– Scio-pohoda (text) 2012 –

– Scio-pohoda (grafy) 2012 –