www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Jóga

Kroužek jóga je určen pro žáky 3. – 5. ročníku. Pracuje pod vedení p. učitelky Krausové, a to každou středu od 13.30 hodin. Je vedena spíše v klidovém režimu, občas bývají zařazována posilovací cvičení. Během školního roku se žáci naučí sestavy, jednotlivé asány a relaxační asány. Konec hodiny patří meditaci – uvolnění duše i těla.