www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Badatelský kroužek

Badatelský kroužek

Badatelský kroužek je určen dětem 1. -5. tříd. Děti zde mají možnost zkoušet, pozorovat, zkoumat či bádat. Učí se také spolupracovat, komunikovat, argumentovat a prosazovat svůj názor v rámci skupin. Různá pozorování, měření a pokusy jsou z oblastí přírodovědy, fyziky, chemie či běžného života, děti si průběh bádání zaznamenávají do jednoduchých pracovních listů. Některé aktivity jsou zaměřeny i tematicky – např. Halloween – výroba slizu, Vánoce – hoření prskavky pod vodou, Zima – pokusy se sněhem atd.