www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Členové

Členové školské rady

Dne 14. 6. 2021 byla provedena volba kandidátů Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany. Voleb se zúčastnili rodiče žáků 1.- 5.třídy.  Z celkového počtu 101 oprávněných voličů bylo odevzdáno 46 platných volebních lístků ( 45,54 %) s tímto výsledkem:

1. místo  Hana Vidrmanová, Bc.  28 hlasů
2. místo  Michaela Hronová, Mgr.  22 hlasů
3. místo  Petr Pilát  17 hlasů
4. místo  Hana Oklešťková, Ing.  16 hlasů

Do školské rady byli zvoleni :  Bc. Hana Vidrmanová a Mgr. Michaela Hronová,

Seznam jmen členů školské rady zvolených pedagogickými pracovníky školy :

1. Mgr. Leona Olšinová
2. Mgr. Radka Pelc Rychlá

Seznam jmen členů školské rady zvolených zákonnými zástupci žáků:

1. Bc. Hana Vidrmanová
2. Mgr. Michaela Hronová

Seznam jmen členů školské rady jmenovaných zřizovatelem :

1. (Zatím nedošlo k jmenování členů školské rady)

V Bělkovicích-Lašťanech 28.6. 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________
Členové školské rady

Dne 3. 12. 2017 byla provedena volba kandidátů Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany. Voleb se zúčastnili rodiče žáků 1. – 5. třídy.  Z celkového počtu 115 oprávněných voličů bylo odevzdáno 61 platných volebních lístků (53,04%) s tímto výsledkem:


1. místo Bukor Evžen, Ing. 44 hlasů
2. místo Lenka Porčová 34 hlasů
Ester Bilská 19 hlasů
Věra Opletalová 15 hlasů

Do školské rady byli zvoleni : Ing. Bukor Evžen a  Lenka Porčová


 

Seznam jmen členů školské rady zvolených pedagogickými pracovníky školy:

1. Mgr. Denisa Krausová, e-mail :

2. Mgr. Leona Olšinová, e-mail:

Seznam jmen členů školské rady zvolených zákonnými zástupci žáků:

1. Ing. Evžen Bukor – 

2. Lenka Porčová

Seznam jmen členů školské rady jmenovaných zřizovatelem:

1. Mgr. Petr Reich

2. David Hemala