www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Členové

Členové školské rady

Dne 3. 12. 2017 byla provedena volba kandidátů Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany. Voleb se zúčastnili rodiče žáků 1. – 5. třídy.  Z celkového počtu 115 oprávněných voličů bylo odevzdáno 61 platných volebních lístků (53,04%) s tímto výsledkem:


1. místo Bukor Evžen, Ing. 44 hlasů
2. místo Lenka Porčová 34 hlasů
Ester Bilská 19 hlasů
Věra Opletalová 15 hlasů

Do školské rady byli zvoleni : Ing. Bukor Evžen a  Lenka Porčová


 

Seznam jmen členů školské rady zvolených pedagogickými pracovníky školy:

1. Mgr. Denisa Krausová, e-mail :

2. Mgr. Leona Olšinová, e-mail:

Seznam jmen členů školské rady zvolených zákonnými zástupci žáků:

1. Ing. Evžen Bukor – 

2. Lenka Porčová

Seznam jmen členů školské rady jmenovaných zřizovatelem:

1. Mgr. Petr Reich

2. David Hemala