www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

5. A

ROZVRH HODIN
Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05 12.15 – 13.05
 Pondělí Tv Čj M Aj Čt/Ps
 Úterý Čj M Vv  
 Středa Vl Čj M Aj M/G
 Čtvrtek Čj M Vl Aj PSPP
 Pátek Inf Čt/Ps Hv Čj Tv

 

začátek vyučování v 7.30 hod.
 Vyučující:   Mgr. Lubomír Sklenář, Martin Musil, Mgr. Jitka Bajgarová