www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

5. B

                                                        ROZVRH HODIN

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7:30 – 8:15 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15 10:25 – 11:10 11:20 – 12:05 12:15 – 13:00
Pondělí Aj Čj M Tv
Úterý Čj M Vl Vv
Středa Aj Čj M/G Tv
Čtvrtek Čj M Vl Aj Čt/Ps
Pátek Čj Čt/Ps M Inf Hv

Začátek vyučování v 7:30 hod.

Třídní učitelka: Mgr. Radka Pelc Rychlá

Ostatní vyučující:  Mgr. Jitka Bajgarová