www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

5. A třída

ROZVRH HODIN 
Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05 12.15 – 13.00
 Pondělí  Čj M Aj Vl Tv
 Úterý  Čj M Čt Hv
 Středa Aj M-geo Vl Čj Čt
 Čtvrtek  Tv Čj M Vv
 Pátek  Čj  M Aj Inf
začátek vyučování v 7.30 hod.
Třídní učitel(ka):  Mgr. Jana Danielová
Seznam žáků:

1. Bukor Adam 11. Čepková Aneta
2. Čapek Matěj 12. Dědková Daniela
3. Čtvrtlík Jan 13. Flachsová Monika
4. Dítě Matěj 14. Heinzová Eliška
5. Dočkal Karel 15. Jemelková Viktorie
6. Dvořák David 16. Krausová Soňa
7. Dvořák Jan
8. Gajdoš Karel
9. Křížan Miroslav
10. Martínek David

motivzs