www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

4. třída

ROZVRH HODIN 
Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05 12.15 – 13.00
 Pondělí Aj Tv Čt/Ps M
 Úterý Čj M M Čj Čj/sl.
 Středa Aj Vl Tv Čt/Ps
 Čtvrtek Vl Aj Hv M Čj
 Pátek Čj Inf M/G Vv

 

začátek vyučování v 7.30 hod.
Třídní učitel(ka):  Mgr. Denisa Krausová
 Ostatní vyučující: Mgr. Jitka Bajgarová, Mgr. Lubomír Sklenář, Mgr. Radka Pelc Rychlá, Martin Musil