www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

3. třída

ROZVRH HODIN
Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05 12.15 – 13.00
 Pondělí Aj Čj M Tv
 Úterý Čj M Prv Čj Vv Vv
 Středa Tv Aj Čj M Čt/Ps
 Čtvrtek Aj Čj M Čj
 Pátek Čj M Prv Hv Čt/Ps

 

začátek vyučování v 7.30 hod.
Třídní učitel(ka):  Mgr. Lucie Vetešníková
 Ostatní  vyučující:     Mgr. Jitka Bajgarová, Ludmila Juráňová, Mgr. Denisa Krausová