www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

1. B

ROZVRH HODIN 
Den 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05 12.15 – 13.00
 Pondělí Čj M Čj Čt/Ps
 Úterý M Čt/Ps Čj Pr Tv
 Středa Čj M Čt/Ps Pr
 Čtvrtek Tv Hv M Čt/Ps
 Pátek Čj M Vv

 

začátek vyučování v 7.30 hod.
Třídní učitel(ka):  Mgr. Eva Steckerová