www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

1. A

ROZVRH HODIN

Den 1. 2. 3. 4. 5.
7.30 – 8.15 8.25 – 9.10 9.30 – 10.15 10.25 – 11.10 11.20 – 12.05
 Pondělí Čj M Čt/Ps Vv
 Úterý Tv Čt/Ps Čj M
 Středa Čj M Čt/Ps Prv
 Čtvrtek Čj M Prv Čt/Ps
 Pátek Tv Hv Čj M
začátek vyučování v 7.30 hod.
Třídní učitel(ka):  Mgr. Leona Olšinová

Ostatní učitelé: Mgr. Jitka Bajgarová